Nazywam, rozpoznaję i akceptuję emocje

W klasie 1c w pierwszym półroczu roku szk. 2023/2024 przeprowadzona została w trakcie edukacji wczesnoszkolnej innowacja pedagogiczna "Nazywam, rozpoznaję i akceptuję emocje". Poprzez realizację zaplanowanych zadań, uczniowie będący adresatami innowacji usystematyzowały swoją wiedzę dotyczącą emocji. Wykorzystanie różnorodnych metod oraz form pracy umożliwiło wypracowanie u uczniów właściwych…

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją ww. inicjatywy jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań, a jej celem jest…

Efektywność energetyczna

Celem efektywnego wykorzystania energii  jest zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług. Rozwiązania pozwalające zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne: ocieplenie budynkówwymiana okienwymiana drzwi zewnętrznychprzebudowa systemów grzewczychwymiana systemów wentylacji i klimatyzacjisystemy zarządzania energiąwymiana oświetlenia na energooszczędnewykorzystywanie odnawialnych źródeł energii Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań, do…

Odnawialne źródła energii

OZE jest to skrót od Odnawialnych Źródeł Energii. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne odnawialne źródła energii są to „źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach…