GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

TELEFON: 518 895 180


IZABELA CZERYNA

CZWARTEK W GODZ. 8:00- 15:35

ELŻBIETA SWOSZOWSKA

PONIEDZIAŁEK W GODZ. 7:30-15:00

ŚRODA W GODZ. 7:30-15:00