Dyrektor 

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia

  Jolanta Sapiecha 

 Jolanta.Sapiecha@osm.szczecin.pl


Wicedyrektor pionu ogólnokształcącego

  Katarzyna Wiercińska 

Katarzyna.Wiercinska@osm.szczecin.pl

 Wicedyrektor pionu muzycznego 

 Katarzyna Ganczarska 

Katarzyna.Ganczarska@osm.szczecin.pl


Kierownicy Sekcji :

SEKCJA FORTEPIANU
I HARFY
ANNA GAJEWSKA
SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH I GITARY
IRENA CEBRIJ-ŻYWICKA
SEKCJA DĘTA, PERKUSJI
I AKORDEONU
ELŻBIETA PODLESNY-GŁOWACKA