Idea kształcenia muzycznego najmłodszych mieszkańców Szczecina bierze swój początek w roku 1971, kiedy z inicjatywy pani Iwony Mróz – Dudek, nauczycielki muzyki i dyrygenta chóru szkolnego, Szkoła Podstawowa nr 2 rozszerzyła program wychowania muzycznego. Dyrektorem szkoły był wówczas Tadeusz Połoński.

Zaskakujące rezultaty eksperymentu, a zwłaszcza kształcenia chóralnego zaowocowały w roku szkolnym 1979/1980 stworzeniem Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej. Nauczycielami gry na instrumentach zostali muzycy Filharmonii Szczecińskiej oraz Opery i Operetki, a przedmiotów ogólnych uczyli pedagodzy Szkoły Podstawowej nr 2. Utworzonej w ten sposób placówce nadano nazwę Zespołu Szkół Podstawowych nr 2. W roku 1991 funkcję dyrektora objął pan Marian Burzyński. W tej formule prawnej Szkoła Muzyczna kształciła kolejne pokolenia szczecinian aż do roku 2008. W kwietniu 2008 Rada Miasta Szczecina podjęła decyzję o rozwiązaniu z dniem 31 sierpnia Zespołu Szkół i ustanowieniu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia jako samodzielnej jednostki edukacyjnej i budżetowej. Dyrektorem szkoły została pani Katarzyna Dziurdzikowska.

5 lutego 2011 roku OSM I stopnia otrzymała imię Profesora Marka Jasińskiego, wybitnego współczesnego kompozytora, pedagoga, organizatora festiwali i konkursów muzycznych, współpracującego przez lata z chórem Belcanto.

Marek Jasiński był kompozytorem i pedagogiem.
Urodził się 10 września 1949 roku w Stargardzie Szczecińskim, zmarł 15 lutego 2010 roku w Cluj (Rumunia).

Po studiach podjął pracę w szczecińskiej filii Akademii Muzycznej w Poznaniu, a w roku 1995 został pedagogiem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Prowadził tam wykłady z kompozycji, kontrapunktu i instrumentacji. W latach 1999-2005 sprawował także funkcję dziekana Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki tejże uczelni. W roku 2000 uzyskał tytuł profesora.
Był m.in.:
– członkiem jury festiwali i konkursów w kraju i zagranicą
– współorganizatorem cyklu koncertów w Meklemburgii, prezesem Pomorskiego Stowarzyszenia Instrumentalistów Akademia

Kompozycje Marka Jasińskiego znane są na całym świecie, prezentowane były m.in.: w Europie, Argentynie, Australii, Izraelu, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.
W Polsce wykonano utwory profesora Jasińskiego m.in. podczas Warszawskiej Jesieni, Poznańskiej Wiośnie  Muzycznej, Młodej Muzyce Polskiej w Szczecinie, Musica Polonica Nova we Wrocławiu, Gaude Mater w Częstochowie, Międzynarodowym Festiwalu im. Witolda Lutosławskiego w Szczecinie.

Od 1 września 2018 roku funkcję dyrektora naszej szkoły pełni pani Jolanta Sapiecha.

Tradycja i nowoczesność…
Pierwszym filarem OSM I stopnia jest tradycja. Mamy wypracowane wzorce kształcenia i wychowania oraz od lat spójną misję i wizję edukacji. Drugi filar to nowoczesność, która przejawia się w otwarciu pedagogów na najnowsze osiągnięcia pedagogiki , psychologii i metodyki oraz we wprowadzaniu do nauki innowacyjnych metod pracy. Wszystko to dla jak najlepszego kształcenia i rozwoju naszych uczniów.

Ogólnie i muzycznie…
Jesteśmy szkołą dzienną, gwarantujemy bardzo wysoki poziom kształcenia ogólnego i muzycznego, nie zapominamy też o przyjaznej atmosferze i dobrych relacjach między nauczycielami i uczniami.. Uzyskujemy wysokie wyniki egzaminu ósmoklasisty, zajmujemy czołową pozycję w rankingach szkół ogólnokształcących i muzycznych. Chcemy, aby uczniowie naszej szkoły harmonijnie się rozwijali, aby byli świetnie przygotowani do dalszego kształcenia.

Rozwijamy talenty…
W OSM I stopnia dbamy o wszechstronny rozwój osobowości i zainteresowań każdego dziecka. Rozwijamy je na polu artystycznym, co wynika z założeń szkoły, aktorskim, plastycznym i humanistycznym, ale również przyszli matematycy i informatycy znajdą tu wiele możliwości dla siebie. W szkole działają koła wolontariatu i zainteresowań takie jak: matematyczne, przyrodnicze, ceramiczne, języka włoskiego, SKS.

Organizujemy konkursy o zasięgu ogólnopolskim oraz regionalnym:
– Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „Muzyka ilustracyjna i programowa w świecie dziecka”
– Ogólnopolski Konkurs Sonat
– Ogólnopolski Wiosenny Konkurs Gitarowy
– Ogólnopolski Konkurs dla Trębaczy
– Matematyczne Triki z Przyrody i Informatyki pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
– Ufomatyk

Atutem OSM jest wypożyczalnia instrumentów, posyłając więc dziecko do naszej szkoły inwestujecie Państwo w pociechę, a nie w wyjątkowo kosztowny sprzęt.
Dodatkową zaletą jest świetlica, oraz stołówka dostępna dla uczniów klas 1-8.
Stwarzamy możliwość uczestnictwa w zajęcia szkolnej pracowni ceramicznej.
W szkole działa Stowarzyszenie , które podejmuje wiele działań na rzecz naszych uczniów, tak aby wspierać szkołę w zapewnieniu im jak najlepszych warunków do rozwoju i edukacji.

Jeżeli chcą państwo, aby Wasze dzieci rozpoczęły niezapomnianą przygodę z nauką i rozwijały umiejętności artystyczne – zapraszamy do naszej szkoły!