Informacja o podręcznikach w roku szkolnym 2024/2025

Podręczniki do przedmiotów muzycznych [plik do pobrania].

Podręczniki i ćwiczenia z przedmiotów ogólnokształcących, języka włoskiego i religii [plik do pobrania].

Podręczniki i ćwiczenia do religii, języka włoskiego i przedmiotów muzycznych nie podlegają dotacji podręcznikowej (zakup we własnym zakresie)