Informacja o podręcznikach w roku szkolnym 2023/2024

Podręczniki do przedmiotów muzycznych, języka włoskiego i religii [plik PDF].

Podręczniki i ćwiczenia z przedmiotów ogólnych [plik PDF].

Podręczniki i ćwiczenia do pozostałych przedmiotów zapewnia szkoła.