Informacje o szkole dla kandydatów

1. Szkoła realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego w tym samym zakresie co wszystkie szkoły podstawowe.
2. W naszej szkole uczymy języka: angielskiego, niemieckiego. Ponadto w szkole prowadzona jest innowacja w zakresie języka włoskiego.
3. W szkole oprócz przedmiotów ogólnokształcących prowadzimy naukę gry na:
• akordeonie
• altówce
• fagocie
• flecie poprzecznym
• fortepianie
• gitarze
• harfie
• klarnecie
• kontrabasie
• oboju
• perkusji
• puzonie
• saksofonie
• skrzypcach
• trąbce
• wiolonczeli
4. Muzykowanie zespołowe odbywa się w klasach starszych na zajęciach:
• chóru
• orkiestry
• zespołu rozrywkowego
• zespołu perkusyjnego
• zespołów kameralnych
5. Zajęcia dodatkowe, które odbywają się w szkole:
• koło ceramiczne, koło matematyczne, koło finansowe, koło języka włoskiego
• koło gier RPG w języku angielskim
• SKS
6. Szkoła zapewnia opiekę w świetlicy w godzinach od 6:30 do 18:30 oraz obiady w stołówce.
7. W szkole prowadzona jest odpłatna wypożyczalnia instrumentów.
8. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapewniamy opiekę:
• pedagoga
• logopedy
• zajęcia wyrównawcze oraz korekcyjno-kompensacyjne
• gimnastykę korekcyjną