Terminy rekrutacji do OSM I st. im. prof. M. Jasińskiego.

• 27.01.2022r.  godz. 16:00-19:00 – Dzień Otwarty Szkoły. • 22.02.2022r.  godz. 16:00-19:00 – Dzień Otwarty Szkoły.• 27.01- 25.02.2022r. – termin składania dokumentów do szkoły ( dostępne na stronie szkoły, w sekretariacie)
• 01.03.2022r. wtorek, godz. 16:30 – badanie przydatności kandydatów
• 02.03.2022r. środa, godz. 16:30 – badanie przydatności kandydatów
• 03.03.2022r. czwartek, godz. 16:30 – badanie przydatności kandydatów• 04.03.2022r. piątek, godz. 16:30 – badanie przydatności kandydatów
• 08.03.2022r. wtorek, godz. 13:00 – wywieszenie list zakwalifikowanych kandydatów
• 08.03 – 10.03.2022r. potwierdzenie woli przyjęcia do OSM I st. przez rodziców (skrzynka podawcza na parterze szkoły, email: osmis@miasto.szczecin.pl – w formie skanu/ zdjęcia lub osobiście w sekretariacie szkoły)
• 11.03.2022r. piątek, godz. 13:00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do OSM I st.W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny  tel. 91 484 43 24  od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00