Terminy rekrutacji do OSM I st. im. prof. M. Jasińskiego.

• 05.02.2024r.  godz. 16:00-19:00 – Dzień Otwarty Szkoły. 

• 19.02.2024r.  godz. 16:00-19:00 – Dzień Otwarty Szkoły.

• 05.02- 23.02.2024r. – termin składania dokumentów do szkoły 
• 27.02.2024r. wtorek, godz. 16:30 – badanie przydatności kandydatów
• 28.02.2024r. środa, godz. 16:30 – badanie przydatności kandydatów
• 29.02.2024r. czwartek, godz. 16:30 – badanie przydatności kandydatów • 01.03.2024r. piątek, godz. 16:30 – badanie przydatności kandydatów
• 05.03.2024r. wtorek, godz. 13:00 – wywieszenie list zakwalifikowanych kandydatów
• 05.03 – 08.03.2024r. potwierdzenie woli przyjęcia do OSM I st. przez rodziców w sekretariacie szkoły
• 12.03.2024r. piątek, godz. 13:00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do OSM I st.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny  tel. 91 484 43 24  od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00