Przewodnicząca : Michał Rachowski
Wiceprzewodniczący : Marcin Skonieczny 
Sekretarz : Monika Raunmiagi
Skarbnik : Katarzyna Piaskowska


Składki na rok szkolny 2023/2024

Fundusz Rady Rodziców (na rok): 120 zł (jeśli wpłata nastąpi do dnia 30 listopada 2023 opłata jest obniżona do 80 zł!)
Składka na drugie i kolejne dziecko wynosi 60 zł

Składki z Funduszu Rady Rodziców wykorzystywane są na dofinansowanie działań pionu ogólnokształcącego, uroczystości i wydarzenia szkolne.

Fundusz Muzyczny (na rok): 250 zł
Składka na drugie i kolejne dziecko wynosi 125 zł

Składki z Funduszu Muzycznego wykorzystywane są na dofinansowanie działań pionu muzycznego, warsztaty, konkursy szkolne, konkursy ogólnopolskie, uroczystości i wydarzenia muzyczne.

Składka na materiały do świetlicy: 40 zł za semestr (80 zł rocznie)

Składka roczna za użytkowanie szafek : 10zł/ mała, 20zł/średnia, 30zł/duża

Wypożyczenie instrumentów: (tylko dla tych którzy wypożyczają instrument) Zgodnie z cennikiem [załącznik]

Składki należy wpłacać na konto Rady Rodziców: 16 1440 1143 0000 0000 1225 0371 (Bank PKOBP) (Koniecznie z podaniem: imienia i nazwiska dziecka oraz klasy)

Dokumenty Rady Rodziców

Regulamin zwrotu kosztów wyjazdów na konkursy.

Wniosek o zwrot kosztów wyjazdów na konkursy.


Wszelkie uwagi, pomysły oraz inicjatywy prosimy kierować na adres mailowy Rady rrosm.szczecin@gmail.com 
Instagram: http://instagram.com/rrosm.szczecin/