Inspektor Ochrony Danych w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie 

 Agnieszka Marciniak

 Telefon: 91 85 22 093  E-mail: iod@spnt.pl


 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW – ZDALNE NAUCZANIE

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW – PROCES REKRUTACJI 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW PO PRZYJĘCIU 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA ZFŚS 

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW 

KLAUZULA INFORMACYJNA COVID 

KLAUZULA FACEBOOK