Nazywam, rozpoznaję i akceptuję emocje

W klasie 1c w pierwszym półroczu roku szk. 2023/2024 przeprowadzona została w trakcie edukacji wczesnoszkolnej innowacja pedagogiczna „Nazywam, rozpoznaję i akceptuję emocje”. Poprzez realizację zaplanowanych zadań, uczniowie będący adresatami innowacji usystematyzowały swoją wiedzę dotyczącą emocji. Wykorzystanie różnorodnych metod oraz form pracy umożliwiło wypracowanie u uczniów właściwych nawyków związanych z rozpoznawaniem, nazywaniem i akceptowaniem emocji, zarówno swoich, jak i osób znajdujących się w ich otoczeniu.