Obiady w maju – opłaty

Kwota za maj wynosi 14 dni x 7,92 zł = 110,88 zł wpłaty dokonujemy w terminie do 20.04.2024r. (termin wpłat za obiady został ustalony na posiedzeniu Rady Rodziców)  Wpłaty dokonujemy na konto szkoły: 94 1020 4795 0000 9402 0278 5517.  W tytule wpłat należy podać imię i nazwisko, klasę i…