Obiady we wrześniu 2023

Obiady wydawane będą od 11 września 2023r. jeśli wpłata na konto szkoły wpłynie do dnia 6.09.2023 Prosimy o dostarczenie deklaracji  do dnia 5 września 2023 roku. Kwota za wrzesień wynosi 118,80 zł ( 7,92zł x 15 dni).  Wpłaty dokonujemy na konto szkoły: 94 1020 4795 0000 9402 0278 5517.  W tytule…