WIOSENNY KONKURS RECYTATORSKI DLA KLAS 1

Zapraszamy uczniów klas pierwszych do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim o tematyce wiosennej pt. „Pani Wiosna”.

Celem konkursu jest: zainteresowanie uczniów poezją polską, zapoznanie z z wybranymi wierszami poezji dziecięcej, rozwijanie zdolności recytatorskich, wspieranie zdolności i zainteresowań uczniów, prezentacja umiejętności, upowszechnianie kultury żywego słowa, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Konkurs odbędzie się 9 maja br. (czwartek) o godzinie 11.00 w sali nr 3 (świetlica grupy starszej).

Zapisy trwać będą do 6 maja br. (poniedziałek) u organizatora konkursu Bogumiły Ananicz.

Ocenie podlegać będzie: tempo, intonacja, interpretacja tekstu poetyckiego, znajomość tekstu, ogólny wyraz artystyczny (ruch, ewentualne rekwizyty, strój).

ZAPRASZAMY!!!!