Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspomogli i przyczynili się do zorganizowania w dniu 20.04.2024 r. XII Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego „Muzyka ilustracyjna i programowa w świecie dziecka”. Najserdeczniej dziękujemy wszystkim sponsorom, bez których życzliwej pomocy konkurs nie odbyłby się. Są to:

Rada Rodziców

Firma informatyczna xComp

Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego „GRYF” Grupa Cémoi

drukarnia KADRUK

Salon Muzyczny FAN

Cukiernia Malinowa