Opłata za obiady w marcu

Kwota za marzec wynosi 19 dni x 7,92 zł = 150,48 zł wpłaty dokonujemy w terminie do 20.02.2024r. (termin wpłat za obiady został ustalony na posiedzeniu Rady Rodziców)  Wpłaty dokonujemy na konto szkoły: 94 1020 4795 0000 9402 0278 5517.  W tytule wpłat należy podać imię i nazwisko, klasę i dopisek obiady i za który miesiąc dokonana jest wpłata.  W przypadku nieobecności ucznia w szkole należy o tym poinformować drogą mailową obiady@osm.szczecin.pl w dniu poprzedzającym nieobecność. Odpis zgłoszony w dniu nieobecności będzie honorowany tylko w przypadku poinformowania szkoły najpóźniej do godziny 8.45.

OPŁATA ZA MARZEC TO 150,48ZŁ.

OSOBY, KTÓR ZAPŁACIŁY WIĘCEJ OTRZYMAJĄ ZWROT. PRZEPRASZAMY.