Obiady w styczniu- wpłaty dokonujemy w styczniu nie w grudniu!

Opłaty proszę wnosić OD 1 STYCZNIA DO 4 STYCZNIA , NIE W GRUDNIU!

Kwota za styczeń wynosi 10 dni x 7,92 zł = 79,20 zł wpłaty dokonujemy w terminie od 01 do 04.01.2024r. (termin wpłat za obiady został ustalony na posiedzeniu Rady Rodziców)  Wpłaty dokonujemy na konto szkoły: 94 1020 4795 0000 9402 0278 5517.  W tytule wpłat należy podać imię i nazwisko, klasę i dopisek obiady i za który miesiąc dokonana jest wpłata.  W przypadku nieobecności ucznia w szkole należy o tym poinformować drogą mailową obiady@osm.szczecin.pl w dniu poprzedzającym nieobecność. Odpis zgłoszony w dniu nieobecności będzie honorowany tylko w przypadku poinformowania szkoły najpóźniej do godziny 8.45.

Obiady będą wydawane od 04.01.2024 roku.