Obiady we wrześniu 2023

Obiady wydawane będą od 11 września 2023r. jeśli wpłata na konto szkoły wpłynie do dnia 6.09.2023

Prosimy o dostarczenie deklaracji  do dnia 5 września 2023 roku.

Kwota za wrzesień wynosi 118,80 zł ( 7,92zł x 15 dni)

Wpłaty dokonujemy na konto szkoły: 94 1020 4795 0000 9402 0278 5517.  W tytule wpłat należy podać imię i nazwisko, klasę i dopisek obiady i informacja za który miesiąc dokonują Państwo wpłaty.