Obiady w czerwcu – informacje

Kwota za czerwiec wynosi 13 dni x 10,50 zł =136,50 zł obiady wydawane do 21.06.2022, (bez 17.06.2022) wpłaty dokonujemy w nieprzekraczalnym terminie do 20.05.2022r. (termin wpłat za obiady został ustalony na posiedzeniu Rady Rodziców) Wpłaty dokonujemy na konto szkoły: 94 1020 4795 0000 9402 0278 5517.  W tytule wpłat należy podać imię i nazwisko, klasę i dopisek obiady i za który miesiąc dokonana jest wpłata.  W przypadku nieobecności ucznia w szkole należy o tym poinformować drogą mailową obiady@osm.szczecin.pl w dniu poprzedzającym nieobecność. Odpis zgłoszony w dniu nieobecności będzie honorowany tylko w przypadku poinformowania szkoły najpóźniej do godziny 8.45.