MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „BUKIETY, BUKIECIKI” DLA UCZNIÓW KLAS I-V W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2021/22

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „BUKIETY, BUKIECIKI” DLA UCZNIÓW KLAS I-V W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2021/22ORGANIZATOR: nauczycielki świetlicy szkolnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie. 

CELE KONKURSU:– rozwijanie twórczej wyobraźni dziecka i jego zdolności plastycznych;

– rozwój umiejętności manualnych uczniów;- poszerzanie wiedzy uczniów z zakresu różnych technik plastycznych;

– uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody;- wyrabianie poczucia estetyki. 

REGULAMIN KONKURSU:

1. Warunki uczestnictwa:

– w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych; uczniowie klas I – III oraz uczniowie klas IV -V;

– prace powinny być wykonane indywidualnie;

– każda szkoła może złożyć 6 prac, po 3 w każdej grupie wiekowej;

– prace powinny być wykonane techniką dowolną w formacie przestrzennym.

2. Opis pracy:

– każda praca powinna mieć trwale przymocowana metryczkę z następującymi danymi: imię nazwisko autora pracy, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko oraz numer telefonu nauczyciela – opiekuna.

3. Kryteria oceny:

– ogólne wrażenie estetyczne;- pomysłowość i oryginalność pracy;

– pracochłonność i samodzielność wykonania pracy.

4. Składanie prac:

– termin składania prac upływa 28 maja 2022 roku;

– prace należy dostarczyć do świetlicy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Szczecinie przy ulicy Bol. Śmiałego 42-43 w godz. od 8:00 do 17:00;

– ogłoszenie wyników nastąpi 3 czerwca 2022 roku i zwycięzcy zostaną powiadomieni o tym telefonicznie;

– laureaci otrzymają nagrody i dyplomy;- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac biorących udział w konkursie.

ORGANIZATORZY:

Danuta Ostrowska

Zofia Paczkowska -Urbańska