JAN BRZECHWA PRZYJACIELEM DZIECI – konkurs

Zapraszamy chętnych uczniów klas I do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim pt. „Jan Brzechwa przyjacielem dzieci”.Konkurs odbędzie się dnia 03 czerwca br. (piątek) o godz. 11.00 w sali nr 3 (świetlica grupy starszej).Celem konkursu jest rozbudzenie wrażliwości na piękno mowy ojczystej, rozwijanie umiejętności interpretacji tekstu, rozwijanie zdolności recytatorskich, wspieranie uzdolnień i zainteresowań uczniów, podnoszenie kultury żywego słowa, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Ocenie podlegać będzie: tempo, intonacja, interpretacja tekstu poetyckiego, znajomość tekstu, ogólny wyraz artystyczny (ruch, rekwizyty, strój). Zapisy uczniów odbywać się będą do dnia 31 maja 2022 r. (wtorek) w sali nr 4 u organizatora konkursu Bogumiły Ananicz.Przy zgłoszeniu należy podać tytuł wiersza i autora, klasę oraz dostarczyć wydrukowany tekst wiersza.ZAPRASZAMY WSZYSKICH CHĘTNYCH!!!