Dzień Dziecka 2024

W tym roku szkolnym Dzień Dziecka świętujemy kilka dni – klasy młodsze miały dzień zabaw, kreatywności, słodkości. Samorząd Uczniowski wraz z wychowawcami ze wsparciem finansowym Rady Rodziców OSM przygotował wiele atrakcji na 4 czerwca… A już dziś życzymy wszystkim dzieciom aby każdy dzień był Dniem DZIECKA.

A w prezencie od Dyrekcji – KOLOROWY CZERWIEC !