Praca szkoły w następnym tygodniu ( 13-17.05.2024)

Kilka informacji organizacyjnych na następny tydzień:

  • 13.05 2024 – zajęcia według planu lekcji
  • 14-16.05 2024 – w tych dniach odbywają się Egzaminy Ósmoklasisty oraz zajęcia opiekuńcze w świetlicy ( bez obiadów)
  • 17.05 2024 – w tym dniu odbywają się zajęcia opiekuńcze w świetlicy ( bez obiadów).

Zebrania z Rodzicami odbędą się 20 maja 2024 – harmonogram wkrótce.