Poczuj się pewnie na scenie

Warsztat teatralny na którym nasi uczniowie szukali sposobów, jak wyjść na scenę i poczuć się na niej pewnie i swobodnie. Odkrywali swoje własne możliwości sceniczne poprzez zabawy i drobne zadania aktorskie. W swobodnej i pełnej poczucia humoru atmosferze spróbowali odszukać przyjemność z samego faktu prezentowania się przed innymi. Dzięki Pani Marii Dąbrowskiej, aktorce Teatru Współczesnego w Szczecinie, nasi uczniowie mogli nauczyć się jak radzić sobie z tzw. stresem scenicznym. Serdeczne podziękowania dla Pani Marii i zapraszamy do nas częściej.