Aktywna współpraca Szkolnego Koła Wolontariatu ze świetlicą szkolną.

Starsze koleżanki ze Szkolnego Koła Wolontariatu od dłuższego czasu bardzo aktywnie współpracują z nauczycielkami świetlicy szkolnej i pożytecznie spędzają czas wolny realizując założenia wolontariatu. Z ogromnym zaangażowaniem organizują młodszym kolegom i koleżankom wspólne zabawy ruchowe, i towarzyskie w sali oraz na placu zabaw. Swym zainteresowaniem „maluchami” sprawiają im dużą radość i powodują, że najmłodsi członkowie naszej szkoły czują się ważni, potrzebni i zauważeni jako pełnoprawni członkowie społeczności szkolnej. Uczniowie zawsze z wielką niecierpliwością oczekują na przyjście starszych koleżanek. Jest to bardzo pożyteczny spędzony czas i wspólna korzyć dla wszystkich. Wolontariuszki pod okiem nauczycielek świetlicy uczą się empatii i fachowej, metodycznej opieki nad dziećmi, natomiast młodsi uczniowie uczą się współpracy w grupie, w zespole, rozumienia i wykonywania poleceń. Dzięki starszym koleżankom czas w świetlicy jest weselszy i radośniejszy. Gratulujemy pomysłu i dziękujemy wolontariuszkom za owocną współpracę licząc na realizację kolejnych zadań w ramach wolontariatu w świetlicy szkolnej.