Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej chciałabym wszystkim nauczycielom, pedagogom, pracownikom oświaty złożyć serdeczne podziękowania za ich wychowawczy i dydaktyczny trud. Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia. Życzę Państwu, aby niełatwa misja pedagoga przyniosła jeszcze lepsze efekty oraz satysfakcję i radość . Pragnę podziękować za oddanie dla uczniów, okazywane wsparcie oraz ogromne poświęcenie i wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów. Wszystkim Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom, życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.                                                                                                                                                              Z wyrazami szacunku  Jolanta Sapiecha