Dzień Edukacji Narodowej – informacje.

Szanowni Państwo, informujemy, że Dzień Edukacji Narodowej – 14.10.2022 jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W szkole odbywać się będą zajęcia opiekuńcze według następującego harmonogramu:

– do godziny 10:00 zajęcia są zawieszone

– od 10:05 – 16:00 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze według planu lekcji w tym akademie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

– świetlica w tym dniu czynna jest w godzinach 7:30-16:30

– w tym dniu obiady wydawane są bez zmian.

Przypominamy o stroju galowym.