Europa i ja – innowacja w świetlicy

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Europa i ja” II edycja.  Cele Projektu:

· przybliżenie dzieciom w wieku przedszkolnym i uczniom szkół podstawowych wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie,

· zdobywanie nowych doświadczeń i rozwijanie zainteresowań dotyczących Europy,

· pozyskiwanie nowych informacji na temat kultur innych państw,

· integracja zespołu klasowego oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie,

· integracja środowiska pedagogicznego realizującego Projekt,

· wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela,

· nauka przez zabawę.