Kwota za październik wynosi 209,00 zł ( 9,50zł x 22 dni) - wpłaty dokonujemy do 28.09 2020r.
Wpłaty dokonujemy na konto szkoły: 94 1020 4795 0000 9402 0278 5517.  W tytule wpłat należy podać imię i nazwisko, klasę i dopisek obiady i informacja za który miesiąc dokonują Państwo wpłaty. Karnet na obiad zostanie wydany dopiero po zaksięgowaniu środków na koncie szkoły.

Menu obiadowe: 14-18.09.2020 [plik do pobrania]

Menu obiadowe : 7-11.09.2020 [ plik do pobrania]

Informujemy, że dostawcą obiadów jest firma " Gastronomia Danuta Kuliga"
Obiady wydawane będą od 07 września 2020r.
Prosimy o dostarczenie oświadczenia i dokonanie opłaty za obiady do dnia 4 września 2020 roku.
 
Kwota za wrzesień wynosi 171,00 zł ( 9,50zł x 18 dni). 
Wpłaty dokonujemy na konto szkoły: 94 1020 4795 0000 9402 0278 5517.  W tytule wpłat należy podać imię i nazwisko, klasę i dopisek obiady i informacja za który miesiąc dokonują Państwo wpłaty. Karnet na obiad zostanie wydany dopiero po zaksięgowaniu środków na koncie szkoły.
 
 

Menu obiadowe: 9-13.03.2020 [ plik do pobrania]

Menu obiadowe: 2-6.03.2020 [plik do pobrania]

Opłata za obiady w miesiącu marcu  wynosi 209,00zł 
Wpłaty dokonujemy na konto szkoły: 94 1020 4795 0000 9402 0278 5517 z IMIENIEM I NAZWISKIEM DZIECKA , KLASA.

Menu obiadowe: 24-28 lutego 2020 [plik do pobrania]

Menu obiadowe - 3-7.02.2020 [plik do pobrania]

Opłata za obiady w miesiącu lutym  wynosi 95,00zł 
Wpłaty dokonujemy na konto szkoły: 94 1020 4795 0000 9402 0278 5517 z IMIENIEM I NAZWISKIEM DZIECKA , KLASA.

Menu obiadowe - 20-24.01.2020 [plik do pobrania]