SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023


PRZEWODNICZĄCA : ALEKSANDRA BABIŃSKA

ZASTĘPCA : NIKODEM SZULGO

SEKRETARZ : MARYSIA NIEDZWIECKA , NATALIA GRALAK