Podręczniki do przedmiotów muzycznych [plik PDF].
Podręczniki do języka włoskiego i religii [plik PDF].
Podręczniki i ćwiczenia do pozostałych przedmiotów zapewnia szkoła.

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

- 6 września 2018 – zebrania organizacyjne

- 17 grudnia 2018 – zebrania klasowe + konsultacje (informacje o przewidywanych ocenach semestralnych)

- 12 lutego 2019 – zebrania klasowe

- 14 maja 2019 – zebrania klasowe + konsultacje (informacja o przewidywanych ocenach rocznych)

W razie potrzeby (wychowawcy lub rodziców) zebrania klasowe mogą być organizowane również w innych terminach – zgodnie z ustaleniami w poszczególnych klasach.

Dni opiekuńcze to dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, jednakże szkoła zapewnia opiekę świetlicową w określonych godzinach.

2 listopada 2018

7.30 – 15.30

27 grudnia 2018

6.30 – 16.30

28 grudnia 2018

6.30 – 16.30

31 grudnia 2018

7.30 – 15.30

15 kwietnia 2019

7.30 – 15.30

16 kwietnia 2019

7.30 – 15.30

17 kwietnia 2019

7.30 – 15.30

18 kwietnia 2019

6.30 – 16.30

19 kwietnia 2019

7.30 – 15.30

23 kwietnia 2019

7.30 – 15.30

 

3 września 2018

Rozpoczęcie roku szkolnego

12 października 2018

Dzień Edukacji Narodowej, Pasowanie pierwszaków

15 grudnia 2018

Rodzinny Festyn Świąteczny

22 grudnia 2018 – 1 stycznia 2019

Przerwa świąteczna

28 stycznia – 10 lutego 2019

Ferie zimowe

27 lutego 2019

Koncert w filharmonii

15 – 17 kwietnia 2019

Egzamin ósmoklasisty

18 – 23 kwietnia 2019

Przerwa świąteczna

2 maja 2019

Dzień wolny od zajęć

25 maja 2019

Rajd Rodzinny (odpracowanie 2 maja)

10 – 14 czerwca 2019

tydzień wycieczkowy

19 czerwca 2019

Zakończenie roku szkolnego klas ósmych

21 czerwca 2019

Zakończenie roku szkolnego

22 czerwca – 31 sierpnia 2019

Wakacje 

2 września 2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020