Witamy w bibliotece Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Szczecinie
 
W roku szkolnym 2019/2020 biblioteka szkolna czynna jest w godzinach:
Poniedziałek     :  8.00 – 17.45
Wtorek            :  8.00 – 16.00
Środa              :  8.30 – 14.30
Czwartek         :  8.00 – 15.00 i 15.45 – 17.45
Piątek             :  8.00 – 14.00
 
Nasza biblioteka udostępnia swoje zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz rodzicom.
 
Ze zbiorów bibliotecznych korzystamy w:
  • Wypożyczalni –  z której wypożyczamy książki do domu. W naszej wypożyczalni jest wolny dostęp do półek, tzn. można wchodzić między regały biblioteczne i swobodnie wybierać książki. Oprócz lektur i książek przydatnych w nauce szkolnej, posiadamy również zbiory wierszy, bajki i baśnie dla najmłodszych, książki przygodowe, obyczajowe, fantazy oraz nowości beletrystyczne dla starszych uczniów.
  • Czytelni  –  w której na miejscu korzystamy z księgozbioru podręcznego, czyli:  encyklopedii, słowników, informatorów, atlasów, najważniejszych podstawowych dzieł ze wszystkich dziedzin, albumów, dokumentów życia szkoły ( Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania) oraz z czasopismCzasopisma dla dzieci i młodzieży w naszej czytelni to m.in: Świerszczyk, Kumpel, Victor, Wydra.
 
Pracę biblioteki – wypożyczalni i czytelni regulują regulaminy, stanowiące załączniki do Statutu Szkoły.
Nauczyciele pracujący  w bibliotece szkolnej w roku szkolnym 2019/2020: Barbara Osiak, Elżbieta Gładyszewska, Mariola Pasiecznik-Malec, Anna Jasiulewicz.