MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „BUKIETY, BUKIECIKI” DLA UCZNIÓW KLAS I-V W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2021/22
ORGANIZATOR: nauczycielki świetlicy szkolnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie.
 
CELE KONKURSU:
- rozwijanie twórczej wyobraźni dziecka i jego zdolności plastycznych;
- rozwój umiejętności manualnych uczniów;
- poszerzanie wiedzy uczniów z zakresu różnych technik plastycznych;
- uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody;
- wyrabianie poczucia estetyki.
 REGULAMIN KONKURSU:
1. Warunki uczestnictwa:
- w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych; uczniowie klas I – III oraz uczniowie klas IV -V;
- prace powinny być wykonane indywidualnie;
- każda szkoła może złożyć 6 prac, po 3 w każdej grupie wiekowej;
- prace powinny być wykonane techniką dowolną w formacie przestrzennym.
2. Opis pracy:
- każda praca powinna mieć trwale przymocowana metryczkę z następującymi danymi: imię nazwisko autora pracy, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko oraz numer telefonu nauczyciela – opiekuna.
3. Kryteria oceny:
- ogólne wrażenie estetyczne;
- pomysłowość i oryginalność pracy;
- pracochłonność i samodzielność wykonania pracy.
4. Składanie prac:
- termin składania prac upływa 28 maja 2022 roku;
- prace należy dostarczyć do świetlicy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Szczecinie przy ulicy Bol. Śmiałego 42-43 w godz. od 8:00 do 17:00;
- ogłoszenie wyników nastąpi 3 czerwca 2022 roku i zwycięzcy zostaną powiadomieni o tym telefonicznie;
- laureaci otrzymają nagrody i dyplomy;
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac biorących udział w konkursie.
ORGANIZATORZY:
Danuta Ostrowska
Zofia Paczkowska -Urbańska