ANNA WASILEWSKA 5B – STYPENDIUM ARTYSTYCZNE MIASTA SZCZECIN
MAKSYMILIAN WASILEWSKI 8A - STYPENDIUM ARTYSTYCZNE MIASTA SZCZECIN
 
MIĘDZYNARODOWY KONKURS MUZYCZNY OPUS ,KRAKÓW 2022
URSZULA MACIASZCZYK 5B - I MIEJSCE
ANNA WASILEWSKA 5B - II MIEJSCE
MAKSYMILIAN WASILEWSKI 8A – I MIEJSCE
DUET WIOLONCZELOWY- URSZULA MACIASZCZYK 5B , ANNA WASILEWSKA 5B - I MIEJSCE
 
OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIOLONCZELOEY CELLOLOVE, KRAKÓW 2022
ANNA WASILEWSKA 5B – II MIEJSCE
URSZULA MACIASZCZYK 5B – II MIEJSCE
DUET- URSZULA MACIASZCZYK ,ANNA WASILEWSKA – I MIEJSCE
MAKSYMILIAN WASILEWSKI - II MIEJSCE