W maju odbył się 21. Finał Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Ufomatyk”. W finale tej edukacyjnej zabawy matematycznej wzięło udział 11 szkół: SP nr 1, SP nr 3, SP nr 5, SP „Na Głębokiem”, SP nr 47, SP nr 53, SP nr 54, SP nr 20, Katolicka Szkoła Podstawowa, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Legato oraz gospodarze - OSM I st.
Do 21. finału przystąpiło 83 uczniów ze wszystkich szkół. Uroczystość zakończyła się wręczeniem dyplomów wszystkim finalistom i laureatom. Laureaci otrzymali także piękne nagrody książkowe. Sponsorami nagród dla dzieci byli: Urząd Miasta Szczecin oraz Rada Rodziców Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Szczecinie.

Laureatami XXI finału zostali:
Klasa 1
I miejsce: OLAF KRAWCZYK - SP „NA GŁĘBOKIEM”, ALEKSANDRA STAFIJOWSKA – SP 53
II miejsce: DOROTA WOŹNIAK - SP 53, MACIEJ OPARA SP 5
III miejsce: MAREK DITTLOFF – SP 3, CHRZĄSTOWSKI TOMASZ – SP 5, ALEKSANDRA OZYGAŁA – NSP LEGATO, PIERÓG TOMASZ – NSP, OLIWIER WANTOWSKI - KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA

13 maja 2017 roku w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. odbył się finał 20. edycji Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Ufomatyk2017”, którego organizatorem jest Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej przy OSM I st. w Szczecinie.

W tym roku konkurs objęty był Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie. Konkurs przebiegał w dwóch etapach na szczeblu szkolnym, w których w szkołach macierzystych, wyłoniono finalistów. Trzeci etap to finał.

Do pierwszego etapu przystąpili wszyscy uczniowie klas 1 – 3 na terenie szkoły. Etap drugi pisali uczniowie, którzy w pierwszym etapie uzyskali największą ilość punktów. Uczniów tych wybraliśmy tak, aby w drugim etapie umożliwić udział jak największej ilości dzieci z poszczególnych oddziałów.