Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas 1 do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim pt. „Mój ulubiony wiersz polskiego poety”.

Konkurs odbędzie się dnia 9 czerwca br. o godz. 11.00 w sali nr 2 (świetlica gr. starszej).

Celem konkursu jest rozbudzenie wrażliwości na piękno mowy ojczystej, rozwijanie umiejętności interpretacji tekstu, rozwijanie zdolności recytatorskich, wspieranie uzdolnień i zainteresowań uczniów, podnoszenie kultury żywego słowa, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Ocenie podlegać będzie: tempo, intonacja, interpretacja tekstu poetyckiego, znajomość tekstu, ogólny wyraz artystyczny (ruch, rekwizyty, strój).

Zapisy uczniów odbywać się będą do dnia 7 czerwca br. w sali nr 3 u organizatora konkursu p. Bogumiły Ananicz. Przy zgłoszeniu należy podać tytuł wiersza, imię i nazwisko autora, klasę oraz dostarczyć wydrukowany tekst wiersza.

ZAPRASZAMY WSZYSKICH CHĘTNYCH!!!