W roku szkolnym 2016/17 składka na Fundusz RR oraz na Fundusz Muzyczny pozostała bez zmian w stosunku do roku szkolnego 2015/16.

 1. Składka na Radę Rodziców wynosi: 120 zł na rok
PROMOCJA: składka wynosi tylko 80 zł na rok pod warunkiem dokonania wpłaty do 31 grudnia 2016 r.

(opłata na RR za drugie i kolejne dziecko wynosi 50% składki podstawowej tzn. 60 zł/dziecko)

2. Składka na Fundusz Muzyczny wynosi: 250 zł na rok (opłata za FM za drugie i kolejne dziecko wynosi 50% tzn po 125 zł)

3. Coroczna opłata za wypożyczenie instrumentu: wg. cennika wypożyczania instrumentów dostępnego w magazynie instrumentów oraz na stronie internetowej (tylko dla tych którzy wypożyczają instrument)

4. Wpłaty na świetlicę wynoszą:30 zł za semestr (60 zł za rok) - środki te są przeznaczane na zakup materiałów plastycznych i zabawek do świetlicy


 Składki oraz opłaty za wypożyczenie instrumentu można wpłacać:
- gotówką, w pokoju 212 na II piętrze (vis a vis sali rytmiki) we wtorki od 7.45 do 10.45 oraz w czwartki od 12.30 do 15.30
- przelewem na konto Rady Rodzicówna numer r-ku: 16 1440 1143 0000 0000 1225 0371 (Bank PKOBP)

(w tytule proszę podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz cel)


DANE DO FAKTURY:

Rada Rodziców Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st.

ul. B. Śmiałego 42-43

70-351 Szczecin

NIP 852 254 46 02