Dyrektor: 
                      Jolanta Sapiecha

Wicedyrektor pionu ogólnokształcącego:
                 
Joanna Fenrych - Smolińska

Wicedyrektor pionu muzycznego: 
                      Agnieszka Kawęcka


Prosimy rodziców o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie godziny spotkania.