12 października 2018, w piątek, z okazji Dnia Edukacji odbędą się uroczyste apele o godzinach:
11.30 – klasy II- IV (6 lekcja)
12.30 – klasy V-VIII (rozpoczęcie podczas 7 lekcji)

W tym dniu lekcje będą skrócone (30 minut zamiast 45)
1. 8.00 – 8.30
2. 8.40 – 9.10
3. 9.20 – 9.50
4. 10.00 – 10.30
5. 10.40 – 11.10
6. 11.25 – 11.55
7. 12.10 – 12.40
8. 12.55 – 13.25

Przerwy obiadowe:
11.10 – 11.25
11.55 – 12.10
12.40 – 12.55

Indywidualne zajęcia muzyczne odbywają się według zwykłego rozkładu (ewentualne przesunięcia godzin ustalają nauczyciele instrumentu indywidualnie).

Świetlica pracuje od 6.30 do 17.30.